Bilbyen Molde

 

Utvikler  I  Bygger  I  Forvalter


Som en del av Angvik Gruppen har vi kontinuerlig engasjement i
utbyggingsprosjekter og nyetableringer. Vi samarbeider med ulike arkitekter, entreprenører og konsulenter, og vi tar hånd om alt fra idé til ferdig bygg, inklusiv utleie og drift. Ute etter noe spesielt? Ta kontakt.
Kontakt oss


Bilbyen Molde

Bilbyen – God byutvikling

Bilbyen ligger på Eikrem, ca 5 km øst for Molde sentrum.
Vi ser for oss at 8 –10 forhandlere kan bli etablert i dette området. Ved at store plasskrevende aktører flytter til Eikrem, frigis det sentrumsnære arealer som vil kunne benyttes til handel. Dette er god byutvikling som vil forsterke den gode handelsstrukturen i Molde.
Oppstart


2017

Areal


125 mål

Antall bilforhandlere


8-10
Konseptet Bilbyen vil gi bransjen felles markedsmessige synergier, enhetlig plassering og utforming med gode adkomst- og parkeringsforhold. Vi ser for oss at 8 –10 aktører kan bli etablert i dette området. Per nå er det 5 ulike bilforhandlere som vil bli en del av Bilbyen Molde, Nardo Bil med Volvo, Harald Hustad med Toyota, Brages Molde med BMW, og Slatlem Molde med Skoda og Mazda. I tillegg holder Bertel O. Steen med Mercedes til i området fra før. Samlet vil Bilbyen bli en betydelig arbeidsplass.

 

 

Interessert i å vite mer om Bilbyen?

 

 

Kontakt oss
Bilbyen kart
Årø næringspark

Årø næringsspark – Sentral beliggenhet


Årø Næringspark, overfor Årø flyplass, ligger svært sentralt i forhold til den ekspansive boligutviklingen i Årølia. Tomta er på 36 mål og planlegges til allsidig næringsvirksomhet.
Oppstart


2018

Tomteareal


36 mål

Areal


35.000 kvmÅrø næringspark


Næringsparken er regulert innen begrepet handel med plasskrevende varer, noe detaljvarehandel og kontorareal, lager og verksted, forsamlingslokale, samt et mindre antall boliger. Næringsparken er regulert innen begrepet handel med plasskrevende varer, noe detaljvarehandel og kontorareal, lager og verksted, forsamlingslokale, samt et mindre antall boliger.Interessert i å vite mer om Årø Næringspark?

 

Kontakt ossÅrø næringsparkÅrø næringspark

prosjektledere

Aktiv pådriver for utvikling

Angvik Gruppen er et felles selskap for eierselskapene:
Angvik Byggkompani, Angvik Eiendom, Angvik Areal og Handelshuset Angvik. Gruppen har flere pågående eiendomsprosjekter som vi utvikler på egenhånd, eller i samarbeid med andre. Vi tilrettelegger og driver aktivt markedsføringsarbeid mot nasjonale aktører for at nye virksomheter skal bli lokalisert i vår region.
Angvikgruppen