Landbu Eiendom

Angvik

Landbu Eiendom består av Bunnprisbutikk med tilhørende Statoil Bensinanlegg, og utgjør nærbutikken i Angvik. Bygget ble oppført i år 2000 og har senere blitt utvidet. Landbu viderefører en gammel handelstradisjon i bygda Angvik.
Leietagere
Kjøpmann Kjetil Erstad (franchise Bunnpris Møre)
Eier
Landbu Eiendom AS
Forvalter
Angvik Eiendom
Beliggenhet
Angvik i Gjemnes Kommune