Strandgata 2 - Solemdalgården

Molde

Strandgata 2 er et staselig bygg i Molde by, oppført i 1916 av Ole Solemdal.
Arkitekt var sønnen Trygve Solemdal. Her drev brødrene Solemdal møbelfabrikk i mange år. Bygget har vært utsatt for flere branner, senest under krigen i 1940. Bygget er ved restaurering tilbakeført tilnærmet slik det var i 1916, og har fått utnevnelse som ”Kulturminne i Molde”. Leiearealet er ca. 3100 kvm.
Leietager
Nordmøre og Romsdal politidistrikt.
Eier
Nordmøre og Romsdal Eiendom AS
Forvalter
Angvik Eiendom
Beliggenhet
Beliggenheten er svært sentral med både ferge og bussstasjon i umiddelbar nærhet.
Parkering utendørs, samt garasje i underetasje.