Torget 4 - Gundersengården

Molde

Torget 4 ble oppført av Kasmer og Gunnar Gundersen i 1962. Bygget er tegnet av arkitekt Knut P. Bugge. Firmaet K. Gundersen drev fiskematproduksjon og fiske-forretning i bygget frem til 1981. Eiendommen ble renovert i 2009 og fikk navnet Næringslivets hus. Leiearealet er ca. 800 kvm.
Leietagere
Molde Næringsforum,

turistinformasjon, reiselivsbedrifter og konsulenter.

Eier
Angvik-Gårdene AS
Forvalter
Angvik Eiendom
Beliggenhet
Midt i hjertet av Molde sent-rum med direkte inngang både fra torget og bussholdeplassen.

Fra vestsiden av bygget er det flott utsikt mot fjorden.